מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 1 בפברואר, 2021

מכלול אפליקציית שירות בע"מ ("ServicesApp", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות המשתמשים שלנו ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט ("האתר") והשירותים של ServicesApp כפי שיוגדרו להלן. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו. 

 

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באתר ובשירות של ServicesApp. בהמשך שימושך באתר, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

 

 ServicesAppמספקת פלטפורמה לניהול והנגשת תהליכי שרות ותפעול תוך מתן פתרונות שמטרתם שיפור יעילות המתקנים והנכסים של לקוחותיה ("השירותים"). 

 

בעת השימוש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ממך סוגי מידע שונים: 

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר ולזהות אותך. חלק מהמידע נאסף ממך ישירות, ועשוי לכלול, מבלי להגביל את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך ומידע אודות השירותים אותו תידרש למסור לצורך התאמת השירותים עבורך, תפקידך, המיקום הפיזי שלך, ותמונות הפרופיל שלך, וחלקו ייאסף במסגרת מתן השירותים. 

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, זמני השלמת המשימות שבצעת באתר, העמודים שבהם צפית, שירותי האתר שעניינו אותך ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות המפורטות להלן וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה באתר ובשירותים.

 

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עימנו את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

 

כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

 

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

 

יצירת קשר לצורך קבלת השירותים:

במידה ותהיה מעוניין בקבלת השירותים, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות הפרטים שהועברו אלינו על ידי הארגון (כהגדרתו בתנאי השימוש). לאחר מתן פרטים אלו, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). 

 

יצירת חשבון:

במסגרת יצירת החשבון, תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיאפשרו מתן גישה לחשבונך ("פרטי החשבון"). כמו כן, אנו נאסוף את המידע שיוזן לשירותים באמצעות החשבון, לטובת מתן השירותים.

 

יצירת קשר: 

במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר בקשר לאתר או לשירותים, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר. איסוף המידע הכלול בפנייתך, יאפשר לנו לספק לך את השירות אותו תבקש שנבצע.

 

כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

 

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

ניהול האתר ואספקת שירותים: 

  • אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך שירותים, לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירותים שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

 

שליחת הודעות: 

  • אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, ניהול תחרות, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים או לאתר. כמו כן, יתכן ונשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח הטבות ועדכונים לגבי שירותי ServicesApp. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים ובאתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שאספנו עליך בכפוף לאמור לעיל, על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותים. 

  • אם כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים ומידע שיכול להיות רלוונטי לך. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של המסרים הפרסומיים בלבד, על מנת שלא לקבל מידע זה בעתיד, אנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דואר אלקטרוני שישלח אלי. 

צירוף מידע אנונימי: 

  • ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, ממקומות העסקים והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר. 

מסירת המידע האישי שלך

 

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו. 

 

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות שיווק ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל. 

 

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ושיווקו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותים (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלו, רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

 

שמירת המידע שלך

 

ServicesApp מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותי האתר והשירותים על שרתי הענן של חברת Microsoft Azure, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה מקובלים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בגישה לאתר ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר שמתבצע באמצעות פרטי ההתחברות שלך.

 

שימוש בCookies-

 

אנו משתמשים ב Cookies-ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והשירותים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר ובשירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והשירותים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת support@servicesapp.com או בדואר רגיל, אל: רחוב מדינת היהודים 89, הרצליה.

 

 

תיקון המידע שלך

 

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל או לפי הצורך על מנת לספק לך את שירותינו, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שככל הנדרש, נתקן את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עמנו קשר בsupport@servicesapp.com- ואנו ננסה למלא את בקשתך.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עמנו קשר ב: 077-7000750 או באמצעות מייל בכתובת support@servicesapp.com.